«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ

ք. Երևան Արշակունյաց պող. 23

010 30-00-11

Պաշտոնի անվանումը Հաստիքների քանակը Աշխատավարձի չափը
շինարարատեխնիկական  փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ 3 402.000
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների փորձաքննու-թյունների բաժնի փորձագետ 1 402.000
ապրանքագիտական և անշարժ գույքի գտնահատման փորձաքննու-թյունների բաժնի փորձագետ 1 402.000
ապրանքագիտական և անշարժ գույքի գտնահատման փորձաքննու-թյունների բաժնի փորձագետ ստաժոր 1 301.500
նյութագիտական, հրդեհատեխնի-կական և էլեկտրատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի  գործավար 1 268.000
շինարարատեխնիկական  փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ ստաժոր 1 301.500
ձգաբանական և պայթյունատեխնի-կական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ ստաժոր 1 301.500
ձեռագրաբանական և փաստաթղթա-բանական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ ստաժոր 1 301.500
տնտեսագիտական փորձաքննություն-ների բաժնի փորձագետ 1 402.000
տնտեսագիտական փորձաքննություն-ների բաժնի փորձագետ ստաժոր 1 301.500
հետքաբանական փորձաքննություն-ների բաժնի փորձագետ ստաժոր 2 301.500
վարորդ 1 268.000