Ձեռագրաբանական և փաստաթղթաբանական փորձաքննությունների բաժին
Հետքաբանական փորձաքննությունների բաժին
Ձգաբանական և պայթյունատեխնիկական փորձաքննությունների բաժին
Կենսաբանական, հողագիտական և թմրամիջոցների փորձաքննությունների բաժին
Նյութագիտական, հրդեհատեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական փորձաքննությունների բաժին

Ավտոտեխնիկական փորձաքննությունների բաժին

Ֆինանսատնտեսագիտական և դատահաշվապահական փորձաքննությունների բաժին

Շինարարատեխնիկական և ճարտարագիտատեխնիկական փորձաքննությունների բաժին

Ապրանքագիտական փորձաքննությունների բաժին

Տեսաձայնագրային, համակարգչատեխնիկական, ֆոտոտեխնիկական, դիմանկարային և լինգվիստիկական փորձաքննությունների բաժին

Հոգեբանական փորձաքննությունների բաժին
Հոգեբուժական փորձաքննությունների բաժին
Մշակութաբանական փորձաքննությունների բաժին

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

Ձեռագրաբանական և փաստաթղթաբանական փորձաքննությունների բաժին
Հետքաբանական փորձաքննությունների բաժին
Ձգաբանական և պայթյունատեխնիկական փորձաքննությունների բաժին
Կենսաբանական, հողագիտական և թմրամիջոցների փորձաքննությունների բաժին
Նյութագիտական, հրդեհատեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական փորձաքննությունների բաժին

Ավտոտեխնիկական փորձաքննությունների բաժին

Ֆինանսատնտեսագիտական և դատահաշվապահական փորձաքննությունների բաժին

Շինարարատեխնիկական և ճարտարագիտատեխնիկական փորձաքննությունների բաժին

Ապրանքագիտական փորձաքննությունների բաժին

Տեսաձայնագրային, համակարգչատեխնիկական, ֆոտոտեխնիկական, դիմանկարային և լինգվիստիկական փորձաքննությունների բաժին

Հոգեբանական փորձաքննությունների բաժին

Հոգեբուժական փորձաքննությունների բաժին

Մշակութաբանական փորձաքննությունների բաժին