Բաժնի պետ – Վահրամ  Հովհաննեսի Սաֆարյան

Ծնված 13.09.1973 թ.

Կրթությունը՝

1980-1990թթ.  Երևանի թիվ 34 միջնակարգ դպրոց;

1990-1995թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի  ֆինանսահաշվային ֆակուլտետ;

1995-1997թթ.  ՀՀ ԱԱԾ սահմանապահ զորքեր;

Աշխատանքային գործունեությունը

1197-1999թթ. ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ-ի գնահատման վարչությունում որպես գլխավոր մասնագետ:

1999-2001թթ. ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ-ի «Համակարգված դիտարկումներ և գնահատման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում գնահատման բաժնի պետ:

1197-1999թթ. ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ-ի գնահատման վարչությունում աշխատել է, որպես գլխավոր մասնագետ:

1999-2001թթ. ՀՀ ԿԱ ԱԳԿՊԿ-ի «Համակարգված դիտարկումներ և գնահատման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում աշխատել է, որպես գնահատման բաժնի պետ:

2001թ. «Սեյբոլտ» ՍՊԸ-ում աշխատել է, որպես գնահատող:

2007-2008թթ. «Օրրան» ՍՊԸ-ում աշխատել է, որպես գնահատող

2007-2011թթ. «Օֆման Մոորգիդջ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ում աշխատել է, որպես գնահատող

2011-2015թթ. ՀՀ ԳԱ «Փորձագիտական ազգային բյուրո» ՊՈԱԿ-ում աշխատել է, որպես դատական փորձագետ:

2016թ. «ՀՀ Փորձագիտական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում աշխատել է, որպես ավագ փորձագետ:

2017-2020թթ. «ՀՀ Փորձագիտական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում աշխատել է, որպես շինարարատեխնիկական և անշարժ գույքի գնահատման փորձաքննությունների բաժնի պետ:

2021թ-2022թ. հոկտեմբերի 5-ը աշխատել է «Գնահատման և փորձաքննությունների ազգային կենտրոն» ՍՊԸ-ում, որպես տնօրեն:

Ամուսնացած է, ունի 3 երեխա:                                                                     

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

13. Շինարարատեխնիկական, այդ թվում`

13-01. շենքերի, շինությունների, ճարտարագիտական գծային կառուցվածքների ճանապարհաշինարարական և այլ կառուցապատման օբյեկտների փորձաքննություն,

13-02. շենքերի, շինությունների, ճարտարագիտական գծային կառուցվածքների ճանապարհաշինական և այլ կառուցապատման օբյեկտների քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն:

Շինարարատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի փորձագիտական հետազոտությունների ուղղվածությունները 

Շինարարատեխնիկական փորձաքննություն

Հետազոտության օբյեկտները

  • նախագծման, շահագործման, քանդման, վերակառուցման, քանդման և կառուցման փուլերում գտնվող շենքերը, կառույցները, շինությունները, ինժեներական կառուցվածքները, դրանց համալիրները, դրանց հետ ֆունկցիոնալ կապված հողատարածքները,
  • բազմաբնակարանային շենքերում գտնվող բնակարանները, տարածքները, բնակելի տները և դրանց հողատարածքները շինությունների կոնստրուկտիվ տարրերը,
  • նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը, շինարարական կապալի պայմանագրերը, իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված կատարողական, ծածկված աշխատանքների և փորձարկման ակտերը,
  • իրականացված շինարարական աշխատանքների բնույթը, ծավալը, որակը և դրանց կատարման համար անհրաժեշտ շինանյութերը,
  • ՀՀ քաղաքաշինության բնագավառում գործող նորմատիվ ակտերը, ստանդարտները, տեղեկագրերը, հրահանգները,
  • անշարժ գույքի և դրա նկատմամբ իրավունքների ամբողջությունը, անշարժ գույքին հասցված վնասվածքները, դրանց բնույթը և առաջացման աղբյուրները,
  • քրեական և քաղաքացիական գործերում առկա փաստաթղթերը և տվյալները, որոնք չեն պահանջում իրավական գնահատում

Հետազոտության խնդիրները

  • շենքերի, շինությունների կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման աշխատանքների համապատասխանության պարզումը նախագծերին, տեխնիկանորմատիվային փաստաթղթերին,
  • բաժնետերերի միջև անշարժ գույքի բաժանման, բաժանքների տարանջատման և բաժանման տեխնիկական հնարավորության պարզումը,
  • անշարժ գույքին հասցված վնասվածքների հետևանքով պատճառված վնասի, դրանց առաջացման պատճառների և աղբյուրների որոշման հետ առընչվող հարցերը: