«Փորձագիտական կենտրոն»–ի նոր ձեռքբերումը. Շնորհիվ նոր սարքավորումների փորձագետներն ընդլայնում են Կենտրոնի հնարավորությունները, կատարելով բացառիկ փորձաքննություն, պարզելով քիմիական հետազոտությամբ նիկոտինի որակական և քանակական առկայությունը

20.06.2023

Արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական կենտրոն»–ն այսուհետ կիրականացնի բացառիկ փորձագիտական հետազոտություններ՝ նոր ուղղություններով։
Նորագույն սարքերի և սարքավորումների միջոցով, հնարավոր կլինի կատարել ծխախոտի հումքի թութունի և պատրաստի ծխախոտային արտադրանքի բուսաբանական և քիմիական հետազոտություններ։ Բուսաբանական հետազոտությամբ որոշվում է թութունի որակական հատկանիշները, ինչպես նաև այլ բույսերի և ծխախոտի համար չնախատեսված նյութերի առկայությունը, իսկ քիմիական հետազոտությամբ՝ նիկոտինի որակական և քիմիական այլ նյութերի առկայությունը։Փորձաքննության այս տեսակն իրականացվելու է Կենտրոնում առաջին անգամ։

Թողնել մեկնաբանություն