Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

Մշակութաբանական և արվեստաբանական փորձաքննությունները փոխկապակցված են , քանի որ քննարկման առարկան երբեմն կարող է լինել նույնը, տարբերությունը առաջադրված կոնկրետ խնդիրների, առարկայի՝  ավելի ընդլայնված հարցադրումների  բովանդակության մեջ դիտարկումն է: Այսինքն, կախված փորձաքննության անհրաժեշտության շարժառիթից, նպատակից, հետազոտության խնդիրներից,  որոշվում է փորձաքննության բովանդակությունը, հարցերի շրջանակը, ուղղվածությունը: Անկախ վերըթվարկվածներից, փորձաքննությունը կատարվում է  համաձայն ՀՀ Կառավարության ընդունած օրենսդրական չափորոշիչների և կարգի:

Փորձաքննության տեսակները

Արվեստաբանական  և  մշակութաբանական փորձաքննություն

Ենթատեսակները

 1. Կերպարվեստ
 2. Դեկորատիվ-կիրառական արվեստ
 3. Գիրք-տպագիր ժառանգություն
 4. Հնագիտություն
 5. Երաժշտական գործիքներ
 6. Դրամագիտություն
 7. Գորգ

Առարկան

 1. Գեղանկար, գծանկար, փորագրություն, վիմատպություն, քանդակ, սրբապատկեր և այլն
 2. Գեղարվեստական ապակուց  և կերամիկայից  պատրաստված առարկաներ (ճենապակի, հախճապակի, բյուրեղապակի), գեղարվեստական մետաղից պատրաստված զարդեր, քանդակներ և այլն
 3. Հին ձեռագիր և տպագիր գրքեր, հնատիպ հրատարակություններ, փաստաթղթեր  և այլն
 4. հնագիտական հետազոտություններից և պեղումներից ստացված գտածոներ, ինչպես նաև հողային, շինարարական, հողաբարելավման և այլ աշխատանքների ժամանակ հայտնաբերված պատմահնագիտական առարկաներ և այլն
 5. Լարային, փողային, հարվածային, ստեղնաշարային նվագարաններ և այլն
 6. Դրամներ, արժեթղթեր և այլն

Գորգ, կարպետ, խուրջին, անկողնապարկ, խավոտ և անխավ գործվածք, տարազ և այլն: