Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դրանց պրեկուրսորների ներմուծման, արտահանման իրականացման լիցենզիան ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով՝ տրվել է «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ–ին

14.03.2023

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի «07» մարտ 2023 թվականի N1110–Ա հրամանով Արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ–ի Կենսաբանական և թմրամիջոցների քրեագիտական փորձաքննությունների բաժնին տրվել է՝ Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դրանց պրեկուրսորների ներմուծման, արտահանման իրականացման լիցենզիա։
Այն հնարավորություն կտա առավել արագ, որակյալ և ճշգրիտ հետազոտություններ իրականացնել այս ոլորտում։

Թողնել մեկնաբանություն