Փորձագիտական կենտրոնը համալրվել է ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներով

19.02.2024

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ–ի Նյութագիտական, հրդեհատեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական փորձաքննությունների բաժինը համալրվել է նոր սարքավորումներով։ Կենտրոնն այսուհետ կիրականացնի.

  • Ներքին էլեկտրական ցանցի հայտնաբերում, որի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում կազմել թաքնված մալուխների և հաղորդալարերի մոնտաժման սխեման։
  • Թաքնված մոնտաժմամբ տեղակայված մալուխների և հաղորդալարերի վնասված հատվածների հայտնաբերում։
  • Արտաքին և ներքին տեղադրման հողակցման կառուցվածքների պարամետրերի ճշտում և ստուգում։
  • Մատակարարվող հոսանքի (մինչև 1000 վոլտ) որակի ամբողջական ստուգում, ինչպես նաև կայանների կողմից՝ այդ թվում արևային, արտադրած հոսանքի ցուցիչների ստուգում և վերլուծում։
  • Տարածքում ոչ տեսանելի, մինչև 6մ խորությամբ տեղակայված մալուխների հայտնաբերում՝ առանց հետախուզական աշխատանքների, ուղեգծերի որոշում։
  • Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման կայանների պարամետրերի ամբողջական վերլուծություն։
  • Մալուխների և հաղորդալարերի մեկուսացման որակի, ամբողջականության ու մեկուսիչ շերտի դիմադրության ստուգում։
  • Յուրաքանչյուր հատվածում (մինչև 1000 վոլտ) կարճ միացման հոսանքի հաշվարկ՝ ավտոմատ ռեժիմում։ Նորացվել է նաև Կենսաբանական փորձաքննություններ իրականացնող լաբորատորիան, ձեռք բերելով այնպիսի նորագույն սարքեր, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի իրականացնել նոր փորձաքննություն, պարզելով ծառի տարիքն ու բարձրությունը։

Թողնել մեկնաբանություն