Ձեռք բերված նոր սարքավորումների միջոցով՝ այսուհետ կիրականացվեն կաթնամթերքում առկա կենդանական և բուսական ծագում ունեցող ճարպերի որակական ցուցանիշների հետազոտություններ

07.06.2023

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ–ը՝ Կառավարության աջակցությամբ ձեռք բերված նոր սարքավորումների միջոցով, Կենսաբանական և թմրամիջոցների քրեագիտական փորձաքննությունների բաժնում առաջին անգամ սկսել է իրականացնել նոր հետազոտություն, որոշելով սննդամթերքներում, հատկապես կաթնամթերքներում կենդանական և բուսական ծագում ունեցող ճարպերի որակական ցուցանիշները, տալով դատական փորձագետի եզրակացություն։
Կենտրոնի այս նոր հնարավորությունը թույլ կտա վերահսկողություն իրականացնող մարմիններին՝ ուշադրության կենտրոնում պահել արտադրանքի վերահսկողությունը, ինչպես նաև շուկայում կաթնամթերքների արտադրությամբ զբաղվողներին, որն էլ իր հերթին կնպաստի շուկայում սպառողին ներկայացվող բարձր որակական հատկանիշներով կաթնամթերք, խուսափելով կեղծիքներից, որոնք կարող են դառնալ մարդու համար լուրջ առողջական խնդիրների պատճառ։

Թողնել մեկնաբանություն