ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԵՆԹԱՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

 

Ստորաբաժանումը Փորձաքննության տեսակը Փորձաքննության ենթատեսակը

Կոդը

Անվանումը

Կոդը

Անվանումը

Կոդը

Անվանումը

01

Ձեռագրի և փաստաթղթերի քրեագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա

01

Ձեռագրաբանական

01-01

Ձեռագրաբանական

03

Փաստաթղթաբանական

03-01

Փաստաթղթի պատրաստման եղանակի, միջոցի և վավերապայմանների

03-02

Փաստաթղթի նյութի

03-03

Այլ օբյեկտների

02

Հետքաբանության լաբորատորիա

 

06

Հետքաբանական

 

06-01

Մարդու կողմից թողնված հետքերի

06-02

Առարկաների, գործիքների, դրանց հետքերի

06-03

Տրանսպորտային միջոցների հետքերի 

06-04

Սառը զենքի

03

Ձգաբանության և պայթյունատեխնիկական հետազոտությունների լաբորատորիա

07

Ձգաբանական

 

07-01

Հրազենի և զինամթերքի

07-02

Կրակոցի հետքերի և արգասիքների

08

Պայթյունատեխնիկական

 

08-01

Պայթուցիկ սարքավորումների և զինամթերքի

08-02

Պայթյունի հետքերի և արգասիքների

04

Նյութագիտության լաբորատորիա

09

Ֆիզիկաքիմիական մեթոդներով հետազոտություններ

09-01

Լաքուներկերի և ծածկույթների

09-02

Նավթամթերքների և քսայուղերի

09-03

Սպիրտ պարունակող հեղուկների

09-04

Ապակու, ապակենման նյութերի, սիլիկատային շինանյութերի

09-05

Միներալների, բնական և թանկարժերք քարերի

09-06

Պլաստմասսաների, ռետինի և այլ պոլիմերային նյութերի

09-07

Մետաղների և համաձուլվածքների

09-08

Այլ նյութերի

18

Գործիքային մեթոդներով կատարվող փորձաքննություններ

18-01

Հետազոտություն` քրոմատոգրաֆիական վերլուծության մեթոդներով

18-02

Հետազոտություն` ռենտգենյան վերլուծության մեթոդներով

18-03

Հետազոտություն` ԻԿ և ՈՒՄ սպեկտրոսկոպիայի  մեթոդներով

18-04

Հետազոտություն` ատոմային  սպեկտրոսկոպիայի  մեթոդներով

18-05

Հետազոտություն` էլեկտրոնային մանրադիտման  մեթոդով 

12

Հրդեհատեխնիկական

12-01

Հրդեհատեխնիկական

17

Էլեկտրատեխնիկական

17-01

Էլեկտրատեխնիկական

05

Կենսաբանական ծագման օբյեկտների և թմրամիջոցների քրեագիտական հետազոտությունների լաբորատորիա

10

Սննդային

10-01

Սննդային 

11

Հողագիտական  և կենսաբանական

11-01

Հողագիտական

11-02

Բուսական ծագման օբյեկտների

11-03

Կենդանական ծագման օբյեկտների

11-04

Մանրաթելերի և գործվածքների

11-05

Թմրանյութերի և հոգեմետ դեղամիջոցների

06

Տեսաձայնագրվածքի հետազոտության լաբորատորիա

04

Տեսաձայնագրառման

04-01

Ձայնի և հնչած խոսքի

04-02

Ձայնագրվածքի ձայնային միջավայրի, պայմանների, միջոցների, նյութի և հետքերի

04-03

Տեսագրվածքի պատկերի, պայմանների, միջոցների, նյութի և հետքերի

07

Շինարարատեխնիկական հետազոտություների լաբորատորիա

13

Շինարարատեխնիկական

13-01

Շինարարատեխնիկական

13-02

Անշարժ գույքի գնահատման

08

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետազոտության լաբորատորիա

14

Ավտոտեխնիկական

14-01

Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հանգամանքների

14-02

Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական վիճակի

14-03

Տրանսպարտային հետքաբանական

09

Տնտեսագիտության լաբորատորիա

15

Տնտեսագիտական

15-01

Հաշվապահական

15-02

Ֆինանսատնտեսագիտական

10

Ապրանքագիտության լաբորատորիա

16

Ապրանքագիտական

16-01

Ապրանքի  գնահատման

16-02

Վնասի չափի որոշման

16-03

Որակի հետազոտման

11

Փորձագիտական կենտրոն

 

Փորձաքննության այլ տեսակներ

17-00

Ըստ օբյեկտի` վերոհիշյալներից տարբեր

18-00

Ըստ մեթոդի`վերոհիշյալներից տարբեր

 

 

Հարց փորձագետին