ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

25.02.2019

«ՀՀ փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության շինարարատեխնիկական և անշարժ գույքի գնահատման փորձաքննությունների բաժնում փորձագետների առկա թափուր հաստիքների համալրման նպատակով՝ շտապ անհրաժեշտ են դատաշինարարատեխնիկական որակավորմամբ փորձագետներ կամ համապատասխան  մասնագիտական որակավորմամբ մասնագետներ, ովքեր

Կենտրոնի ստեղծման պատմությունը

23.05.2017

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սկզբնական մոդելը ձևավորվել է անցած դարի կեսերին, երբ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության կառավարության 1959 թվականի ապրիլի 25-ի N 149 որոշմամբ Երևանի պետական համալսարանում կազմակերպվեց կրիմինալիստիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, որը կրիմինալիստիկայի և դատական փորձագիտության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելուց զատ պետք է իրականացներ նաև դատական փորձաքննություններ:

Հարց փորձագետին