ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

 

Բաժնի պետ – Արայիկ Դավթի Կարապետյան

 

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

 

12. Հրդեհատեխնիկական
17. Էլեկտրատեխնիկական

 

 

  

 

 

 

 


 
Հրդեհատեխնիկական և էլեկտրատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի հետազոտությունների ուղղվածությունները


Հրդեհատեխնիկական փորձաքննություն

 

Հետազոտության օբյեկտները

- հրդեհի վայրը;
- հրդեհի վայրում հայտնաբերված առարկաներն ու նյութերը;
- էլեկտրական լարերը, ապահովիչները և էլեկտրական սարքավորումները;
- հրդեհի օջախը (այրման սկզբնաղբյուրը)

Հետազոտության խնդիրները

- հրդեհի օջախի բացահայտում;
- հրդեհի բռնկման տեղի և տարածման ուղղության բացահայտում;
- հրդեհի առաջացման պատճառների բացահայտում;
- հրդեհի վայրում էլեկտրական ցանցի նշանակված նորմերին համապատասխանության որոշում

 

Էլեկտրատեխնիկական փորձաքննություն

 

Հետազոտության օբյեկտները

- էլեկտրասնուցման համակարգեր;
- էլեկտրական սարքեր և սարքավորումներ;

Հետազոտության խնդիրները
 

- էլեկտրական սարքերի և սպառողների գործող նորմերին և չափորոշիչներին համապատասխանության որոշում;
- էլեկտրական վնասվածքների, էլեկտրական հարվածների և նրանց մեխանիզմների պատճառների հայտնաբերում:

Հարց փորձագետին