ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

Բաժնի պետ - Վաչե Ժիրայրի Նինոյան
 

 

Կատարվող փորձաքննության տեսակը

04. Տեսաձայնագրային, այդ թվում`

04-01 Ձայնի և հնչած խոսքի

04-02 Ձայնագրվածքի ձայնային միջավայրի, պայմանների, միջոցների, նյութի և հետքերի

04-03 Տեսագրվածքի պատկերի, պայմանների, միջոցների, նյութի և հետքերի

 

 

 


 

Տեսաձայնագրառման և համակարգչատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի փորձագիտական հետազոտության ուղղվածությունը

Տեսաձայնագրային փորձաքննություն

Հետազոտության օբյեկտները

- անձի բանավոր խոսքի ձայնագրառումները, տեսագրառումները և տեսաձայնագրառումները,
- ձայնագրառումները կատարող տեխնիկական միջոցները

Հետազոտության խնդիրները

նույնացման

- անձի նույնացումը ըստ իր ձայնի,
- փորձաքննությանը ներկայացված ձայնագրառման կոնկրետ ձայնագրիչի կողմից կատարման պարզումը.

դիագնոստիկ
   

- ձայնագրառման վրա առկա բանավոր խոսակցության մեջ ներգրավված անձերի քանակի պարզումը,
- ձայնագրառման վրա առկա բանավոր խոսքի վերծանումը,
- ձայնագրառման վրա մոնտաժման հետքերի առկայության կամ բացակայության պարզումը,
- ձայնագրառման բնօրինակության պարզումը

Հարց փորձագետին