«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ–ի տնօրենի 2015 թվականի փետրվարի 19–ի թիվ 33–Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի 2023 թվականի դեկտեմբերի 12–ի N 675-Լ հրաման

13.12.2023

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ–ի տնօրենի 2015 թվականի փետրվարի 19–ի թիվ 33–Լ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի 2023 թվականի դեկտեմբերի 12–ի N 675-Լ հրաման