«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին պատկանող ավտոմեքենայի վառելիքի ծախսի ժամանակավոր նորմաները սահմանելու մասին հրամանում փոփոխություներ կատարելու մասին  «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի  2023 թվականի նոյեմբերի 10–ի  N 620-Լ հրաման

13.11.2023

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին պատկանող ավտոմեքենայի վառելիքի ծախսի ժամանակավոր նորմաները սահմանելու մասին հրամանում փոփոխություներ կատարելու մասին  «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի  2023 թվականի նոյեմբերի 10–ի  N 620-Լ հրաման