«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության» տնօրենի 2019 թվականի ապրիլի է15–ի թիվ 61–Լ հրամանում լրացումը կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության դրոշին ներկայացվող պահանջների պահպանման պարտականությունը վերապահելու մասին «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի 2023 թվականի հոկտեմբերի 5–ի N 537-Լ հրաման

06.10.2023

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության» տնօրենի 2019 թվականի ապրիլի է15–ի թիվ 61–Լ հրամանում լրացումը կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության դրոշին ներկայացվող պահանջների պահպանման պարտականությունը վերապահելու մասին «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի 2023 թվականի հոկտեմբերի 5–ի N 537-Լ հրաման