«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մի շարք աշխատողներին միանվագ լրավճար տրամադրելու մասին  «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի  2023 թվականի հոկտեմբերի 4–ի  N 531-Լ հրաման

04.10.2023

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մի շարք աշխատողներին միանվագ լրավճար տրամադրելու մասին  «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի  2023 թվականի հոկտեմբերի 4–ի  N 531-Լ հրաման