«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 4-Լ հրամանում փոփոխություներ  և լրացումներ կատարելու մասին  «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի  2023 թվականի սեպտեմբերի 27–ի  N 521-Լ հրաման

04.10.2023

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 4-Լ հրամանում փոփոխություներ  և լրացումներ կատարելու մասին  «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի  2023 թվականի սեպտեմբերի 27–ի  N 521 -Լ հրաման