ԱՆԻ ՌՈԲԵՐՏԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՓՈՐՁԱԳԵՏ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ի ՏՆՕՐԵՆ ԴԱՎԻԹ ՂՈՒԼՅԱՆԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 22-ի N 526-Ա ՀՐԱՄԱՆ

08.12.2022

Հ Ր Ա Մ Ա Ն N 526

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ

   «25» ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2022Թ.     ՔԱՂ. ԵՐԵՎԱՆ 

 

ԱՆԻ ՌՈԲԵՐՏԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ

ՄԱՍԻՆ

         Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով, 14-րդ հոդվածով, 84-րդ հոդվածի 1-ին մասով,  91-րդ հոդվածով, 92-րդ հոդվածի 1-ին մասով, 178-րդ և 179-րդ հոդվածներով և հիմք ընդունելով հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետի թափուր հաստիքի առկայությունը, Անի Վարդանյանի 2022 թվականի նոյեմբերի 22-ի դիմումը՝

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

  1. 2022 թվականի նոյեմբերի 25-ից Անի Ռոբերտի Վարդանյանին ընդունել աշխատանքի որպես «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հոգեբանական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ:
  2. Անի Վարդանյանի աշխատավարձը՝ ըստ աշխատանքային պայմանագրի, աշխատանքի տևողությունը շաբաթական՝ 10 ժամ:
  3. Հաշվապահությանը` ի կատարումն:

 

 

ՏՆՕՐԵՆ՝        Դ. ՂՈՒԼՅԱՆ