«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ծառայողական գործուղման մեկնելու նպատակով կազմվող զեկուցագրի ձևանմուշը հաստատելու մասին «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի 2024 թվականի ապրիլի 22–ի N 144-Լ հրաման

25.04.2024

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում ծառայողական գործուղման մեկնելու նպատակով կազմվող զեկուցագրի ձևանմուշը հաստատելու մասին «Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ -ի տնоրեն Դավիթ Ղուլյանի 2024 թվականի ապրիլի 22–ի N 144-Լ հրաման