Բաժնի պետ – Էլեն Հաբեթի Բաբայան

Ծնված 26.01.1952թ.

Կրթությունը՝

1959-1969թ.թ. սովորել է Երևանի թիվ. 51 միջնակարգ դպրոցում:

1974թ.-1980թ սովորել է Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական  ֆա­կու­լտետում` ավարտել ստանալով  իրավաբանի որակավորում:

1984թ. հանդիսացել կոմունիստական կուսակցության կենտկոմի մարքսիզմ-լենինիզմի համալսարանի ունկնդիր՝ ավարտել գերազանցությամբ:

Աշխատանքային գործունեությունը

1969թ. ընդունվել է աշխատանքի ՀՍՍՀ Գերագույն դատարանում՝ որպես քարտուղար-մեքենագրուհի:

1971թ ՀՍՍՀ արդարադատության մինիստրության կազմավորման կապակցությամբ տեղափոխվել  և նշանակվել է մինիստրության գրասենյակի ավագ գործավարի պաշտոնում;

1975թ նշանակվել է Դատական փորձաքննությունների գիտահետազոտական լաբորատորիայի կադրերի և հատուկ աշխատանքների գծով ավագ տեսուչ, իսկ

1987-ից՝ նույն բաժնի վարիչ:

1990թ նշանակվել է Դատական փորձաքննությունների գիտահետազոտական լաբորատորիայի ձգաբանական և  հետքաբանական որձաքննությունների բաժնում, որպես փորձագետ, 1996թ նույն բաժնում՝  մինչև լաբորատորիայի  վերա­կազմավորվելը,  որպես ավագ փորձագետ:

2003թ–ից    հանդիսանում է   «Հայաստանի Հանրա­պետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հետքաբանական փորձաքննությունների բաժնի պետը:

1998թ ՀՀ արդարադատության նախարարի հրամանով  Է.Բաբայանին շնորհվել է արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդականի դասային կոչում, իսկ  2000թ-ին արդարադատության 3-րդ դասի խորհրդականի դասային կոչում :

ՀՀ արդարադատության նախարարության  որակավորող հանձնաժողովի  որոշմամբ   1991թ ստացել է  ,,Տրանսպորտային  հետքաբանական հետազոտություն,, իսկ 2001թ.  ,,Առարկաների գործիքների սառը զենքի և դրանց կողմից թողնված հետքերի հետազոտոթյուն,, մասնագիտություններով փորձաքննություններ կատարելու իրավասու­թյուն­ներ,

Ամուսնացած չէ:                                                                     

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

06 Հետքաբանական, այդ թվում`

06-01 մարդու կողմից թողնված հետքերի,

06-02 առարկաների, գործիքների, դրանց կողմից թողնված հետքերի,

06-03 տրանսպորտային միջոցների կողմից թողնված հետքերի,

06-04 սառը զենքի

07-03 ավտոմոբիլների, հրազենի, իրերի, սարքավորումների վրա նախկինում եղած դրոշմված նշագրումների պարզում

Հետքաբանական փորձաքննությունների բաժնի փորձագիտական հետազոտությունների ուղղվածությունները

Հետքաբանական փորձաքննություն

Հետազոտության օբյեկտները

 • մարդու հետքերը (ձեռքերի, ձեռնոցների, ոտքերի, կոշիկների, ատամների, շրթունքների, արյան և այլն),
 • իրերը, առարկաները, գործիքները, մեխանիզմները և դրանց կողմից թողնված հետքերը,
 • կենդանիների հետքերը (սմբակների, պայտերի, թաթերի և այլն),
 • տրանսպորտային միջոցների (ՏՄ) հետքերը (անիվների, ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հանգամանքներում ՏՄ-ների, արգելքների, ճանապարհի ծածկույթի, տուժողների հագուստների վրա առաջացած վնասվածքները, ՏՄ-ից պոկված, կոտրված մասերն ու դրանց կտորները և այլն),
 • փակող և պահպանիչ սարքերը (փականքներ, պլոմբներ, և այլն),
 • մակնիշավորման նշագրումները (թափքի, շարժիչի նույնացման համարներ),
 • սառը շեղբավոր և նետողական զենքերը, ինչպես նաև կառուցվածքով դրանց նմանվող իրերը և առարկաները

Հետազոտության խնդիրները

նույնացման

 • թողնված հետքերով հետք առաջացնող օբյեկտի նույնացումը,
 • ամբողջի վերականգնումը մասերով.

Դիագնոստիկ (իրավիճակային)

 • հետքերի առաջացման մեխանիզմների, պայմանների, հերթականության, վաղեմության (հարաբերական), հետք առաջացնող օբյեկտների (մարդու) առանձահատկությունների որոշումը,
 • սառը շեղբավոր և նետողական զենքերի, ինչպես նաև կառուցվածքով դրանց նմանվող իրերի և առարկաների սառը զենքերի դասին պատկանելիության որոշումն ու պատրաստման եղանակի պարզումը,
 • հանգույցների, օղակների տեսակների և կիրառման նպատակի որոշումը,
 • մասսայական թողարկման արտադրատեսակների պատրաստման եղանակի, աղբյուրի և վաղեմության (հարաբերական) որոշում,
 • փակող և ստուգիչ-ապահովող սարքերի (փականքներ, պլոմբներ, ազդանշանային սարքեր, ապահովման միջոցներ) սարքինության, վերջին փակելուց հետո բացելու եղանակի և վաղեմության (հարաբերական), դրանց մեխանիզմների վրա օտար առարկաների ներգործության առկայության կամ բացակայության պարզումը,
 • ՃՏՊ-ի մեխանիզմի որոշումը,
 • վրաերթի ընթացքում տրանսպորտային միջոցների մակերևույթի և տուժողների հագուստների վրա փոխազդեցության հետևանքով առաջացած հետքերի պարզումը,
 • ՃՏՊ-ի ընթացքում տրանսպորտային միջոցի սրահում գտնվող անձանց վնասվածքների բնույթից ելնելով դրանց տեղակայման որոշումը (նշված խնդիրը լուծվում է հետքաբանական, դատաբժշկական, ավտոտեխնիկական, ներկածածկույթի և մանրաթելի քրեագիտական համալիր փորձաքննությամբ),
 • ՃՏՊ-ի ընթացքում տրանսպորտային միջոցի և հետիոտնի փոխադարձ դիրքի որոշումը (նշված խնդիրը լուծվում է հետքաբանական, դատաբժշկական, ավտոտեխնիկական, ներկածածկույթի և մանրաթելի քրեագիտական համալիր փորձաքննությամբ),
 • ՃՏՊ-ի ընթացքում միմյանց հետ հպման մեջ մտած տրանսպորտային միջոցների վրա առաջացած վնասվածքների տեղակայման, առաջացման ուղղության, վաղեմության (հարաբերական) որոշումը,
 • դաջված նիշերի փոփոխություն, վերադաջման հանգամանքի պարզում

Հետքաբանական փորձաքննությամբ լուծվող խնդիրների ցանկը վերը նշվածից ավելի ընդարձակ է և նախաձեռնողը անհրաժեշտության դեպքում կարող է առաջադրել լուծմանը այլ խնդիրներ: