• Հաշվետվություն՝ «Հայաստանի Հանրապետության Փորձագիտական կենտրոն»ՊՈԱԿ-ի կողմից 2023 թվականի  ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

  • Հաշվետվություն՝ «ՀՀ փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում՝ 2022 թվականին իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ

  • Հաշվետվություն՝«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի` ընդհանուր բաժինների կողմից 2022 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

  • Հաշվետվություն՝«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի` ընդհանուր բաժինների կողմից 2022 թվականի նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

  • Հաշվետվություն՝«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի` ընդհանուր բաժինների կողմից 2022 թվականի հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

  • Հաշվետվություն՝«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի` ընդհանուր բաժինների կողմից 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

  • Հաշվետվություն՝«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի` ընդհանուր բաժինների կողմից 2022 թվականի օգոստոս ամսվա ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ

  • Հաշվետվություն՝«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի` ընդհանուր բաժինների կողմից 2022 թվականի հուլիս ամսվա ընթացքում կատարած աշխատանքների վերաբերյալ