Բաժնի պետ – Արամ Նազարի Համբարձումյան

Ծնված 23.06.1975թ.

Կրթությունը՝
1996թ ավարտել եմ ՀՊՃՀ մեխանիկա-մեքենաշինության ֆակուլտետի բակալավրիատը <սարքաշինություն> մասնագիտությամբ:

1998թ.-ին նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան:

Աշխատանքային գործունեությունը

1999թ-ից աշխատում է <ՀՀ փորձագիտական կենտրոն> ՊՈԱԿ-ում, որպես Ձգաբանական և պայթյունատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի փորձագետ:

2012թ-ից նույն բաժնում որպես բաժնի պետ:

Ամուսնացած է, ունի 4 երեխա:

Կատարվող փորձաքննությունների տեսակները և ենթատեսակները

07․ Ձգաբանական, այդ թվում`

07-01 հրազենի և դրա փամփուշտների

07-02 հրազենային վնասվածքների և հետքերի, կրակոցի հանգամանքների

07-03 կրակոցի հետքերի և արգասիքների քիմիական

08․ Պայթյունատեխնիական, այդ թվում`

08-01 պայթուցիկ նյութերի, դրանց պայթյունի արգասիքների և հետքերի

08-02 ռազմամթերքների, պայթուցիկ սարքավորումների և դրանց պայթյունի հետքերի

Ձգաբանական և պայթյունատեխնիկական փորձաքննությունների բաժնի փորձագիտական հետազոտությունների ուղղվածությունները

Հրազենի և կրակոցից առաջացած հետքերի փորձաքննություն

Հետազոտության օբյեկտները

 • գործարանային և ինքնաշեն եղանակով պատրաստված տարբեր նպատակային օգտագործման հրազենները,
 • ձևափոխված և ատիպիկ զենքերը,
 • զինամթերքը,
 • կրակված գնդակներն ու պարկուճները,
 • հրազերի գործածության հետքերով հագուստները և այլ առարկաները,
 • պնևմատիկ զենքերը։

Հետազոտության խնդիրները

դասակարգման

 • հրազենին կամ զինամթերքին հետազոտվող օբյեկտների պատկանելիության որոշումը։

դիագնոստիկ

 • զենքի տեսակի, մոդելի տրամաչափի պարզումը,
 • զենքի պատրաստման եղանակի (գործարանային կամ ինքնաշեն) պարզումը,
 • զենքի սարքինության և կրակելու համար պիտանելիության որոշումը,
 • զենքի հրազենայնությունը,
 • զենքի ձևափոխման և դրա մեջ առկա մասերի փոփոխման փաստի պարզումը,
 • առաջադրված կոնկրետ պայմաններում, առանց ձգանը սեղմելու զենքից կրակոցի կատարման հնարավորության պարզումը,
 • փամփուշտների տեսակի և մոդելի (գնդակներ, պարկուճներ) պարզումը,
 • կրակելու համար փամփուշտների պիտանելիության պարզումը,
 • որսորդական փամփուշտների լիցքավորման եղանակի (գործարանային կամ ինքնաշեն) պարզումը։

նույնացման

 • փամփուշտներով, գնդակներով, պարկուճներով զենքի տեսակի որոշումը,
 • զենքի կոնկրետ նմուշի որոշումը կրակված գնդակների և պարկուճների վրա առկա հետքերով,
 • դետալների պատկանելիությունը կոնկրետ հրազենին,
 • կրակված պարկուճների և գնդակների փոխպատկանելիությունը։

իրավիճակային

 • կատարված կրակոցի ուղղության և հեռավորության պարզումը,
 • վնասվածքն առաջացնող գնդակի տրամաչափի պարզումը,
 • կրակոցի արգասիքների հայտնաբերումը,
 • կրակոցի պահին զենքի և վնասված օբյեկտի փոխադարձ դիրքի որոշումը,
 • արգելքի վրա հրազենային վնասվածքի առկայության փաստի պարզումը։

Պայթյունատեխնիկական փորձաքննություն

Հետազոտության օբյեկտները

 • պայթուցիկ նյութերը,
 • պայթեցման միջոցները,
 • պայթուցիկ սարքավորումները,
 • պայթյունի հետքերը։

Հետազոտության խնդիրները

 • ներկայացված օբյեկտի պայթուցիկ նյութի պատկանելիության, տեսակի, մակնիշի, արտադրող երկրի, արտադրման եղանակի, գործադրման եղանակի պարզումը,
 • ներկայացված պայթուցիկ նյութ հանդիսացող օբյեկտի կիրառման ոլորտի պարզումը,
 • պայթեցման միջոցի օգտագործման համար պիտանելիության որոշումը,
 • պատրաստման եղանակի պարզումը,
 • առարկաների վրա առկա պայթյունի հետևանքով առաջացած վնասվածքների առաջացման մեխանիզմի պարզումը,
 • օբյեկտների վրա պայթուցիկ նյութի առկայության, դրա տեսակի, պայթյունի օջախի որոշումը և այլն։