ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
25.02.2019

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում 2018 թվականի տարեվերջյան պարգևատրման ֆոնդին հատկացվել է շուրջ 7 մլն. ՀՀ դրամ: Պարգևատրում ստացել են թվով 97 աշխատակիցներ (պարգևատրման միջին չափը կազմել է 70.000 ՀՀ դրամ:

Հարց փորձագետին