ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
23.05.2017

Կենտրոնի ստեղծման պատմությունը

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սկզբնական մոդելը ձևավորվել է անցած դարի կեսերին, երբ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության կառավարության 1959 թվականի ապրիլի 25-ի N 149 որոշմամբ Երևանի պետական համալսարանում կազմակերպվեց կրիմինալիստիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, որը կրիմինալիստիկայի և դատական փորձագիտության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելուց զատ պետք է իրականացներ նաև դատական փորձաքննություններ:

Հարց փորձագետին