ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

25.02.2019

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում 2018 թվականի տարեվերջյան պարգևատրման ֆոնդին հատկացվել է շուրջ 7 մլն. ՀՀ դրամ: Պարգևատրում ստացել են թվով 97 աշխատակիցներ (պարգևատրման միջին չափը կազմել է 70.000 ՀՀ դրամ:

Կենտրոնի ստեղծման պատմությունը

23.05.2017

«Հայաստանի Հանրապետության փորձագիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության սկզբնական մոդելը ձևավորվել է անցած դարի կեսերին, երբ Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության կառավարության 1959 թվականի ապրիլի 25-ի N 149 որոշմամբ Երևանի պետական համալսարանում կազմակերպվեց կրիմինալիստիկայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, որը կրիմինալիստիկայի և դատական փորձագիտության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելուց զատ պետք է իրականացներ նաև դատական փորձաքննություններ:

Հարց փորձագետին