ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

Հավելված 3
«ՀՀ փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի
2015թ. դեկտեմբերի 30-ի
N 219-Լ  հրամանի


Գնացուցակ
փորձաքննությունների ծառայությունների

 

 

Փորձաքննության տեսակը

Գինը* (հազար դրամ)
Պարզ Միջին բարդ. Բարդ
 Ձեռագրաբանական 27 67 147
Փաստաթղթաբանական, այդ թվում՝      
- Փաստաթղթերի  վավերապայմանների հետազոտություն 37 74 161
- Փաստաթղթերի նյութի հետազոտություն 37 74 161
- Այլ օբյեկտների 37 74 161
Հետքաբանական, այդ թվում՝      
- Մարդու կողմից թողնված հետքերի հետազոտություն 27 67 134
- Առարկաների, գործիքների և մեխանիզմների հետքերի հետազոտություն 27 67 134
 - Տրանսպորտային միջոցների հետքերի հետազոտություն 40 80 188
 - Սառը և նետողական զենքերի հետազոտություն  20 40 94
 Ձգաբանական, այդ թվում՝      
 - Հրազենի և փամփուշտների հետազոտություն  37 74 147
 - Կրակոցի հետքերի և հանգամանքների հետազոտություն 37 74 147
 Պայթյունատեխնիկական, այդ թվում՝      
 - Պայթուցիկ սարքավորումների, ռազմամթերքի և դրանց պայթյունի հետքերի հետազոտություն 37 80 188
 - Պայթուցիկ նյութերի, դրանց պայթյունի հետքերի և արգասիքների հետազոտություն 37 74 147
 - Վառոդների, հրատեխնիկական բաղադրիչների և դրանց այրման հետքերի հետազոտություն 37 74 147
 Նյութագիտական, այդ թվում՝      
 - Լաքուներկերի և ծածկույթների հետազոտություն 37 94 188
 - Նավթամթերքների և քսայուղերի հետազոտություն 37 94 188
 - Սպիրտ պարունակող հեղուկների հետազոտություն 34 67 188
 - Ապակու, ապակենման նյութերի, սիլիկատային շինանյութերի հետազոտություն 37 94 188
 - Միներալների, բնական ու թանկարժեք քարերի հետազոտություն 37 94 188
 - Պլաստմասսաների, ռետինի և այլ պոլիմերային նյութերի հետազոտություն 27 64 188
 - Մետաղների և համաձուլվածքների հետազոտություն 37 94 188
 - Այլ նյութերի հետազոտություն 47 94 188
 Կենսաբանական, այդ թվում՝      
 - Բուսական ծագման օբյեկտների հետազոտություն 27 54 121
 - Կենդանական ծագման օբյեկտների հետազոտություն 27 54 121
 - Թմրանյութերի, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների,  դեղամիջոցների, խիստ ներգործող և թունավոր նյութերի հետազուտություն 27 64 121
 - Մանրաթելերի և գործվածքների հետազոտություն 47 94 188
 - Հողային ծագման օբյեկտների հետազոտություն 34 60 121
 - Սննդային 27 54 107
 Տեսաձայնագրառման, այդ թվում՝      
 - Ձայնի և հնչած խոսքի հետազոտություն 47 94 188
 - Ձայնագրվածքի ձայնային միջավայրի, պայմանների, միջոցների, նյութի և հետքերի հետազոտություն 47 94 188
 - Տեսագրվածքի պատկերի, պայմանների, միջոցների, նյութի և հետքերի հետազոտություն 47 94 188
 Ֆոտոտեխնիկական և դիմանկարային, այդ թվում՝      
 - լուսանկարչական պատկերների և դրանց պատրաստման համար օգտագործվող տեխնիկական միջոցների հետազոտություն 37 74 147
 - մարդու նույնականացում ըստ լուսանկարների և տեսապատկերների 37 74 147
 Համակարգչատեխնիկական, այդ թվում`      
 - ցանցային հետազոտություն 60 121 241
 - ծրագրերի հետազոտություն 60 121 241
 - ինֆորմացիայի հետազոտություն, վերականգնում 60 121 241
 - համակարգչային սարքավորումների հետազոտություն 60 121 241
 Հրդեհատեխնիկական, այդ թվում՝      
 - հրդեհատեխնիկական հետազոտություն 40 94 188
 - էլեկտրատեխնիկական հետազոտություն 40 94 188
 Շինարարատեխնիկական, այդ թվում՝      
 - շինարարատեխնիկական հետազոտություն 47 94 188
 - անշարժ գույքի գնահատման հետազոտություն 27 54 107
 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հանգամանքների 27 40 121
 Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի 37 67 147
 Տրանսպորտային հետքաբանական 37 67 147
 Տնտեսագիտական, այդ թվում՝      
 - հաշվապահական հետազոտություն 67 134 268
 - տնտեսագիտական հետազոտություն 67 134 268
 Ապրանքագիտական, այդ թվում՝      
 - ապրանքի գնահատման հետազոտություն 27 54 121
 - վնասի չափի որոշման հետազոտություն 27 54 121
 - որակի հետազոտություն 17 54 107
 - վնասված գույքի հետազոտություն /զննություն/ 15 15 15
 Դրոշմանիշերի, դրոշմապիտակների, դրոշմված նշագրումների 13 27 54
 Տրանսպորտային միջոցների չեզոքացուցիչի առկայության և աշխատունակության ստուգում 2 2 2

*Գները կլորացված են մինչև հազար դրամ:

 

 

Հարց փորձագետին